Historici.nl

Gepubliceerd op 21-03-2016

Vacature: Voltijds ambt van docent (Tenure Track) met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht ten laste van bet Bijzonder Onderzoeksfonds in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, is met ingang van 1 oktober 2016 een voltijds ambt van docent in het Tenure Track stelsel te begeven in de aanvangsgraad van docent. Het ambt is te begeven in het vakgebied Rurale Geschiedenis van pre-industrieel Europa. Het opnemen van dit mandaat geeft aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar en impliceert het privilege om zich gedurende deze periode nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht ten belope van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming als hoofddocent indien het universiteitsbestuur de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen van de betrokkene gunstig beoordeelt. De beperkte omvang van de onderwijsopdracht kan op dat ogenblik worden herzien. Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Profiel

  • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in de geschiedenis, of van een gelijkwaardig erkend diploma; 
  • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op 1 oktober 2016; 
  • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht hebben in het vakgebied Rurale Geschiedenis van pre-industrieel Europa, gestaafd door het proefschrift en door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten; 
  • over didactische vaardigheden beschikken om academische competenties te realiseren bij universiteitsstudenten; 
  • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau hebben, strekt tot aanbeveling; 
  • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling; 
  • beschikken over aantoonbare ervaring met internationale samenwerking en internationale mobiliteit o.m. door actieve deelname in internationale onderzoeksnetwerken en onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald. 

De deadline voor deze vacature is 30 maart 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.