Historici.nl

Gepubliceerd op 31-05-2016

Vacature: Voltijdse doctoraatsbeurs aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen

Vacature aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (departement Geschiedenis) van de Universiteit Antwerpen voor een voltijdse doctoraatsbeurs (100%) in het kader van een NWO/FWO-samenwerkingsverband.

 Thema:

Managing the Crisis? The Resilience of Local Networks and Institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period: the case of the Southern Netherlands

 Situering van het onderzoek:

Wars, revolutionary crises, economic slumps, ecological disasters: they all disrupt societies. Mainstream historiography often depicts such events as true catastrophes, with faltering institutions, interrupted networks, and the halting of economic development. To some extent, these authors are right in doing so, yet scholars often overlook the fact that below the surface of such crises, societies still continue to function. How, and to what extent they are able to do so, depends upon the resilience of local institutions and networks above all. The Napoleonic period provides an excellent case study since the French occupation entailed warfare, revolutionary political change and an economic downturn. All three crises hurt in particular the merchant class and their networks, not least because of the barriers imposed during Napoleon’s Continental System.

This project is part of a larger comparative project on the resilience of local networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic period. The PhD-project at the University of Antwerp will focus on the Southern Netherlands. More particularly, the project aims to unravel how traders dealt with trade impediments and war violence during the Napoleonic era, by looking at smuggling practices and other ways of organizing trade in a legal or illicit way. The general purpose is 1) to explore if and how both local and regional authorities, and the broader trade community reacted towards the implementation of Napoleonic central trade policies and war, and how their resilience was impeded or stimulated by existing and/or changing institutions, power relations and networks; 2) to identify the mechanisms of resilience among the economic agents themselves by focusing on the decisions made by merchants and the ways they used, created or manipulated institutions and networks to achieve their goals.

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een diploma Master in de Geschiedenis met uitstekende studieresultaten, en koestert een aantoonbare belangstelling voor economische en/of sociale geschiedenis
 • Je hebt ervaring met databankverwerking (Access) en kwantitatieve gegevensverwerking en/of bent bereid om je hierin bij te scholen
 • Je leest vlot Nederlands, Frans en Engels; en bent in staat Franstalig bronnenmateriaal te verwerken
 • Ervaring met 18de-19de-eeuwse bronnen strekt tot aanbeveling
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je bent taalvaardig, nauwkeurig, gedisciplineerd en gedreven
 • Je kan zelfstandig en in groep werken
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit Antwerpen.

Jouw opdracht:

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het Departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen onder gezamenlijke begeleiding van promotoren Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen) en Marjolein ’t Hart (Huygens Institute for the History of the Netherlands) in het kader van een NWO/FWO-samenwerkingsverband
 • Je schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen
 • Je volgt een doctoraatsopleiding aan de Posthumus-onderzoeksschool voor economische en sociale geschiedenis
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoekondersteuning op binnen het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Wij bieden:

 • Een voltijds doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar (verlengbaar na twee jaar) met indiensttreding vanaf 1 oktober 2016
 • Een maandelijks bruto-beursbedrag dat varieert van € 2.167,88 tot € 2.486,53
 • Een volledige vergoeding voor werkverplaatsingen met het openbaar vervoer
 • Een dynamische en stimulerende onderzoekomgeving.

Solliciteren?

Solliciteer ten laatste voor 12 augustus 2016 met een e-mail aan hilde.greefs@uantwerpen.be en Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl met de volgende pdf documenten in bijlage:

 • Een sollicitatiebrief
 • Een volledig curriculum vitae
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een pdf versie van je Masterthesis

Kandidaten worden in principe ten laatste op 17 augustus 2016 per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De selectiegesprekken in het kader van de tweede selectieronde zullen plaatsvinden op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen op vrijdag 19 augustus 2016.

Indien je meer informatie wenst over deze vacature, aarzel niet contact op te nemen met hilde.greefs@uantwerpen.be en Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.