Historici.nl

Gepubliceerd op 28-03-2014

Vacature: Wetenschappelijk Bibliothecaris – Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL). Deadline: 4 april 2014

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) zoekt een wetenschappelijk bibliothecaris. Het SHCL is een aan de Universiteit Maastricht gelieerd onderzoek- en documentatiecentrum voor de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg en aangrenzende regio’s. Gepromoveerde historici of cultuurwetenschappers, die bereid zijn de opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris in het eerste jaar van hun aanstelling te volgen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

De inzendingtermijn sluit op 4 april 2014.

Vacature

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige functionaris zoekt het SHCL een wetenschappelijk bibliothecaris, tevens hoofd van de afdeling bibliotheek.

Functie-eisen:

  • academische opleiding; kennis van en affiniteit met het onderzoeksgebied van het SHCL; een voltooide opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris.
  • Gepromoveerde historici of cultuurwetenschappers, die bereid zijn de opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris in het eerste jaar van hun aanstelling te volgen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Bij een voltijdse aanstelling is voor hen 0,2 fte onderzoektijd beschikbaar.

Zie ook het bijgevoegde profiel en www.shclimburg.nl.

Kandidaten wordt verzocht een sollicitatiebrief met CV en eventuele publicaties te sturen aan de directeur van het SHCL, prof. Ad Knotter. Bij hem kunnen ook telefonisch inlichtingen worden ingewonnen (tel. 043-3284194).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.