Historici.nl

Gepubliceerd op 06-06-2014

Vacatures: Diverse vacatures in de Kunst- en Cultuursector

Vanwege het vertrek naar het buitenland van één van de projectcoördinatoren, zoekt het Centraal Museum Utrecht vanaf 1 juli 2014 een

Projectcoördinator M/V
voor 32 uur per week voor de duur van 1,5 jaar

Het Centraal Museum bestaat sinds 1838 en is daarmee het oudste stedelijk museum in Nederland. Het museum bezit een rijke en gevarieerde verzameling, die bestaat uit 5 collecties: oude kunst, moderne kunst, toegepaste kunst, mode & kostuums en stadsgeschiedenis. De collectie oude kunst kent hoogtepunten uit het werk van Saenredam, Van Scorel en de Utrechtse Caravaggisten. De moderne kunstcollectie geeft een breed overzicht van de Nederlandse beeldende kunst in de 20e eeuw, met o.a. Van Doesburg, Koch en Willink. Verder bezit het Centraal Museum de grootste verzameling Rietveld in de wereld, en maakt het dick bruna huis onderdeel uit van het museum.

Sluitingsdatum 11 juni 2014

Meer informatie

———————-

Conservator Modemuseum Hasselt (BE)

Als conservator ben je verantwoordelijk voor de historische collectie van het Modemuseum, het uitvoeren van het collectieplan, begeleiden van het afstotingsbeleid en het optimaliseren, begeleiden en controleren van de opdrachten op het vlak van collectiebeheer en registratie in het Modemuseum. Je staat mee in voor de concrete uitvoering en invulling van het museaal beleid en beheer.

Sluitingsdatum 12 juni 2014

Meer informatie

———————-

Erfgoed Leiden en Omstreken zoekt een

Coördinator Open Monumentendagen
voor 20 uur per week

Erfgoed Leiden en Omstreken is hét kenniscentrum over voorouders en erfgoed in de regio Holland Rijnland. In deze nieuwe fusieorganisatie werken het voormalige Regionaal Archief Leiden, team Monumenten & Archeologie en Stedelijk Molenmuseum De Valk van de gemeente Leiden sinds kort samen.. Erfgoed Leiden en Omstreken brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving.

Meer informatie

———————-

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt een

Hoofd sector Collectie en onderzoek
Voor 36 uur per week

U wordt de spil van het collectiebeleid van Museum Boijmans Van Beuningen. Met uw mensen beheert U de prachtige verzamelingen van het museum, U bent kenner, kunsthistoricus en wetenschapper. En auteur van het collectieplan. U heeft ervaring in een soortgelijke functie. U maakt met het team het nieuw te bouwen Collectiegebouw tot een succes.

Sluitingsdatum 23 juni 2014

Meer informatie

———————-

Museum Voorlinden Wassenaar zoekt

Jonge, talentvolle pas afgestudeerden die werkervaring willen opdoen in de kunstsector.

Op het Landgoed Voorlinden in Wassenaar wordt sinds 2013 gewerkt aan de realisatie van Museum Voorlinden. Museum Voorlinden zal onderdak bieden aan de Caldic Collectie en daarnaast tijdelijke tentoonstellingen organiseren op het gebied van moderne en hedendaagse kunst.

Meer informatie

———————-

Limburgs Museum, Venlo zoekt een

Conservator archeologie en Geschiedenis
Voor 32 uur per week

Een belangrijke taak van de conservator archeologie en geschiedenis is het ontwikkelen en onderhouden van zowel de vaste presentaties alsmede de wisseltentoonstellingen. Als conservator ben je met name verantwoordelijk voor de inhoud van de tentoonstelling, van idee tot evaluatie, maar ben je ook regelmatig projectleider. Binnen de diverse projecten werk je nauw samen met collegae uit andere afdelingen en van andere instellingen. Naast het ontwikkelen en onderhouden van de presentaties ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de historische collectie van het Limburgs Museum. Deze behoort tot de belangrijkste collecties van de provincie Limburg. Als conservator archeologie en geschiedenis heb je een visie op de ontwikkeling van de deelcollecties, doe je voorstellen voor verwervingen en ben je samen met de manager collecties verantwoordelijk voor het behoud en beheer van de deelverzameling. In het kader van tentoonstellingen doe je onderzoek naar de collectie en onderhoud je structurele contacten met instellingen (bijvoorbeeld Provinciaal Depot van Bodemvondsten), verzamelaars en collegae. Naast tentoonstellingen organiseert het Limburgs Museum ook diverse evenementen (studiedagen, lezingencycli, re-anactmentdagen, etc). Hierbij ben je betrokken als inhoudelijk deskundige.

Meer informatie

———————-

Stadsarchief Rotterdam is op zoek naar een

Teamleider / Expert Collecties
voor 36 uur per week

De afdeling Collecties van het Stadsarchief heeft als hoofdtaak het verzamelen en ontsluiten van publicaties, beeld- en geluidmateriaal over Rotterdam in de ruimste zin van het woord. De afdeling is ook verantwoordelijk voor de algemene historische bibliotheek. De collectie geeft een representatief beeld van de topografische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad en omstreken en wordt veelvuldig gebruikt voor publicaties en documentaires, onderwijs en educatie, maar ook door de Rotterdammer die een foto van zijn huis zoekt.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.