Historici.nl

Gepubliceerd op 04-06-2014

Vacatures: taalkundige en historicus, Fryske Akademy

Ter versterking van onze wetenschappelijke staf zoeken wij een Taalkundige m/v, die zich beweegt op het snijvlak van de sociolinguïstiek en taalsociologie en een Historicus m/v voor de vroeg-moderne tijd, beide voor 38 uur per week.

Functiebeschrijving

Wij zoeken excellente en inspirerende onderzoekers die werken vanuit een duidelijke visie. Zij beschikken over aansprekende academische vaardigheden en nemen actief deel aan het internationale wetenschappelijke debat. De kandidaten zijn enthousiasmerende leiders en bruggenbouwers die zich primair richten op interdisciplinair onderzoek met een grote relevantie voor de bredere academische en maatschappelijke omgeving. Van hen wordt verwacht dat ze een sturende rol zullen spelen in de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s van de Fryske Akademy. Als zodanig zullen zij deel uitmaken van het Management Team.

Kandidaten richten zich op:

 • Uitvoeren van toponderzoek en het publiceren van onderzoeksresultaten in toonaangevende internationale tijdschriften;
 • Aansturen van onderzoeksgroepen en het begeleiden van promovendi, postdocs en andere onderzoekers;
 • Ontwikkelen en uitbouwen van interdisciplinaire projecten binnen en buiten het instituut;
 • Genereren van externe onderzoeksfinanciering uit nationale en internationale geldstromen;
 • Actief participeren in relevante (internationale) wetenschappelijke netwerken en het onderhouden van nauwe contacten met relevante organisaties en professionals in Nederland en daarbuiten.

Functie-eisen

Kandidaten dienen over de volgende kwalificaties te beschikken:

 • Ten minste vijf jaar academische ervaring na de promotie;
 • Een internationale reputatie en erkenning hiervan door peers;
 • Een uitstekende onderzoeksrecord, met inbegrip van publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften;
 • Aantoonbare ervaring met complexe methodologische vraagstukken;
 • Ervaring met het initiëren an onderzoeksprojecten en het verwerven van de noodzakelijke externe (internationale) financiering;
 • Ervaring met het begeleiden van onderzoek van anderen;
 • Competenties: organisatievermogen, initiatiefrijk, stimulerend, (internationaal) kunnen  samenwerken, projectmatig kunnen werken, analytisch en communicatief;
 • Actieve beheersing van het Fries of de bereidheid zich de Friese taal eigen te maken.

Specificatie voor de taalkundige:

 • Afgeronde universitaire opleiding taalkunde met een specialisatie sociolinguïstiek of taalsociologie;
 • Afgeronde promotie op een relevant thema in de sociolinguistiek;
 • Aantoonbare affiniteit met taalsociologisch onderzoek;
 • Brede onderzoekservaring op het gebied van (Friese) taalkunde, meertaligheid, onderwijs, of taalleren blijkend uit internationale publicaties;
 • Interesse voor minderheidstalen, blijkend uit internationale publicaties;
 • Uitstekende actieve beheersing van de Engelse taal.

Specificatie voor de historicus:

 • Promotie in de vroeg-moderne geschiedenis, bij voorkeur op het vlak van de politieke cultuur en/of sociaal-economische ontwikkelingen;
 • Brede post-doc onderzoekservaring op het gebied van de vroeg-moderne geschiedenis blijkend uit internationale publicaties;
 • Vertrouwdheid met de Friese casus of bereid zich deze eigen te maken;
 • Uitstekende actieve beheersing van de Engelse taal;
 • Kennis van het Latijn is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreffen full-time functies (38-urige werkweek). De arbeidsovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van zes jaar met mogelijkheid tot verlenging. Inschaling en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-NU en afhankelijk van ervaring. Wij bieden uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dienstverband: Tijdelijk, voor de duur van zes jaar.

Organisatie

De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geestes- en sociale wetenschappen. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW en richt zich zowel op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als op onderzoek met een direct maatschappelijk nut. Hierbij ligt de nadruk op de bestudering van de Friese taal, de meertaligheidssituatie in de provincie, de positie van minderheidstalen, de Friese geschiedenis en de regionale identiteit in heden en verleden.

Additionele informatie

Informatie over deze functies kunt u inwinnen bij de heer dr. Hanno Brand, directeur-bestuurder, e-mail: hbrand@fryske-akademy.nl of telefonisch: (058) 213 14 14. Onze website is: www.fryske-akademy.nl .

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.