Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

Vacatures: twee postdoc posities ‘Constraints and Tradition’ (Deadline 31 januari 2017)

Faculteit der Letteren – Radboud Universiteit Nijmegen

Werkzaamheden
Het project ‘Constraints and tradition.Roman power in changing societies’ onderzoekt de wijze waarop tradities de communicatie over en acceptatie van nieuwe regeersystemen in veranderende samenlevingen beïnvloeden. Binnen het project worden ontwikkelingen over een lange periode (50 v.Chr. – 565 n. Chr.) in antieke ‘media’ getraceerd met als doel te tonen hoe tradities beperkingen vormden in het presenteren van het Romeinse bewind. Bevindingen daarvan worden geanalyseerd aan de hand van de noties ‘gedeelde ervaringen’ en anchoring, ontleend aan communicatietheorie en sociale psychologie. Binnen dit project zijn de hierna volgende deelprojecten geformuleerd: 
  
Project 1: ‘Byzantijnse keizers’ analyseert veranderingen en continuïteit in de manieren waarop traditioneel Romeinse concepten van alleenheerschappij gebruikt werden om de positie van heersers in het Romeinse oosten te formuleren. In een aantal (deels gezamenlijke) artikelen verkent de postdoc de titulatuur en beeldtaal van Byzantijnse keizers, en de rol van religie en de stedelijke omgeving in het vormgeven van ‘traditioneel’ keizerschap. 
  
Project 2: ‘Gallische heersers en elites’ onderzoekt de verschillende manieren waarop machtsaanspraken van westerse keizers, lokale vorsten en leiders, en pausen tussen AD 284 en 565 verankerd waren in traditionele Romeinse concepten en terminologie. In een aantal (deels gezamenlijke) artikelen verkent de postdoc de vooraanstaande rol van lokale (christelijke) elites, vanuit beschikbare teksten, en overgeleverde beelden en architectuur. 
U onderzoekt de manier waarop tradities in taal en beeld gelijk bleven of veranderden in de periode AD 284-565, in respectievelijk het oosten en het westen van het rijk. Naast het verrichten van eigen onderzoek werkt u samen met de andere onderzoekers van het project aan de publicatie van artikelen. Daarnaast ondersteunt u de projectleider in de organisatie van het project.

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen het facultaire onderzoeksinstituut: Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen.

Wij verwachten

 • een proefschrift op een voor het project relevant terrein;
 • aantoonbare onderzoeksbelangstelling op het gebied van de Late Oudheid;
 • ervaring met het publiceren in peer-reviewed tijdschriften/boeken;
 • aantoonbare belangstelling voor theoretische vraagstukken;
 • goede beheersing van de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;goede schriftelijke vaardigheden;
 • goede sociale en organisatorische vaardigheden;het vermogen om als zelfstandig onderzoeker in teamverband te kunnen werken;
 • expertise in digital humanities strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,8 – 1,0 fte;
 • maximum salaris per maand € 4.691,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 11);
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • contractduur: het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 3 jaar bij 1,0 fte;
 • het UFO-functieprofiel Onderzoeker, niveau 3 is op deze functie van toepassing.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
De functie is gepland in te gaan per 1 mei 2017 of zo snel mogelijk daarna.

Meer weten?
Meer over: Faculteit der Letteren

Meer over de inhoud van de vacature: 
Prof. dr. O.J.Hekster
Telefoon: 024 3612289
E-mail: o.hekster@let.ru.nl

Interesse?
Solliciteer (ter attentie van de heer drs. L.J.P.M. van Mosseveld) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. Uw sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief waarin u o.a. aangeeft naar welk project uw voorkeur uitgaat;
 • cv (inclusief cijferlijst);
 • een Engelstalig voorbeeld van schriftelijke werk (max. 20 pagina’s).

Op basis van een brievenselectie zal een beperkt aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Daarbij wordt ter voorbereiding op het gesprek gevraagd om voor 27 februari 2017 een beargumenteerde opzet van het proefschrift in te leveren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 maart 2017.

Voor meer informatie en sollicitatie www.ru.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.