Historici.nl

Gepubliceerd op 11-04-2016

Valorisatiemedewerker UvA Faculteit Geesteswetenschappenin het kader van het Professional PhD Program, Universiteit van Amsterdam

In het Professional PhD Program krijgen promovendi de kans om gedurende hun promotietraject bij een organisatie aan te slag te gaan met een aangedragen vraagstuk uit de dagelijkse praktijk.

Wil jij je oriënteren op carrièremogelijkheden buiten de wetenschap en tegelijkertijd jezelf verder ontwikkelen? Dan is het Professional PhD Program (PPP) iets voor jou! Grijp deze kans aan om je te oriënteren op een baan buiten de wetenschap, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of in de publieke sector.

Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam is de awareness en kennis op het gebied van impact (valorisatie) in ontwikkeling. Om dit een stap verder te krijgen zoekt de faculteit een Valorisatiemedewerker die inventariseert welke valorisatie activiteiten er zijn binnen de FGw.

In deze inventarisatie is voor FGw wenselijk dat er een verbinding wordt gemaakt met de Valorisatie Indicatoren, die door de faculteit zijn geselecteerd. De FGw zet in op het uitbreiden en beter zichtbaar maken van 1. samenwerking van maatschappelijke en culturele instellingen en bedrijven (‘samenwerking’), 2. output die als valorisatie is aan te merken (‘publicaties’), en 3. activiteiten van medewerkers buiten het hoger onderwijs en in maatschappelijke organisaties (‘interactie’).

De taken van de Valorisatiemedewerker zijn de volgende:

 • opstellen vragenlijst
 • afnemen van interviews binnen de faculteit
 • analyse van de resultaten
 • verwerken van de resultaten van de interviews en de analyse in een rapportage
 • bijdragen aan de communicatie rond Valorisatie (website, FGw nieuwsbrief)

De Valorisatiemedewerker zal deze taken uitvoeren in samenwerking met de FGw Valorisatie coördinator en een business development manager van Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Requirements

 • een lopend PhD onderzoek in de Geesteswetenschappen aan een Nederlandse universiteit;
 • bij voorkeur een dienstverband als promovendus bij een universiteit;
 • kennis van en ervaring met valorisatiebeleid;
 • uit het CV moet een entrepreneurial mind blijken: studentenbaantjes, bedrijfje mogelijk, brede interesse;
 • communicatief, energiek, flexibel, resultaatgericht;
 • goede redactionele vaardigheden in het Nederlands en in het Engels.

De deadline voor deze vacature is 21 april 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.