Historici.nl

Gepubliceerd op 03-04-2013

Veegens Prijs 2012 voor Lodewijk Petram

De Dirk Jacob Veegensprijs van 12.500 euro is toegekend aan Lodewijk Petram voor zijn promotieonderzoek naar het ontstaan van de beurshandel (met als titel The world’s first stock exchange. How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602 -1700).

 

Petram laat in zijn onderzoek zien dat veel kenmerken van de huidige financiële markten al in het zeventiende-eeuwse Amsterdam speelden. Doordat de financiële VOC-markt nog overzichtelijk was, geeft zijn onderzoek inzicht in de werking van de huidige complexe en abstracte markten.

De Veegensprijs is een bekroning voor oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, dat inzicht geeft in ontwikkelingen die ook nu relevant zijn.

 

Lees verder op  www.khmw.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.