Historici.nl

Gepubliceerd op 04-01-2012

Velehanden.nl: crowdsourcing bij archieven

Het Stadsarchief Amsterdam heeft een project gestart, getiteld: ‘Vele Handen maken licht werk. Open archieven door crowdsourcing’ (www.velehanden.nl). Doel van dit project is de ontwikkeling van een platform waar alle Nederlandse archieven hun scans kunnen aanbieden om te laten indexeren door vrijwilligers.

 

Het indexeren van archieven is uitermate tijdrovend. Daarom wordt hiervoor vaak een beroep op vrijwilligers gedaan . Als pilot is gekozen voor het indexeren van de Militieregisters. In deze registers staan vanaf ongeveer 1811 tot 1940 de namen van alle Nederlandse jongens genoteerd die werden opgeroepen voor de loting voor militaire dienst. Daardoor kan bijna iedere Nederlander zijn voorvaders hierin terugvinden. De registers zijn in heel Nederland aangelegd en worden in bijna alle archieven bewaard. 16 Nederlandse archiefinstellingen waren bereid mee te doen met het project.

 

 

Inmiddels zijn ruim 100.000 scans geïndexeerd en gecontroleerd. Dit betekent dat al aardig wat namen van militiemannen uit de 19e eeuw zijn te vinden. www.velehanden.nl werkt prettig. Het invoeren van gegevens gebeurt snel en het controleren van de invoer wordt optimaal ondersteund. 

 

Ook u kunt meewerken aan dit project. U kunt zich aanmelden via deze link.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.