Historici.nl

Gepubliceerd op 29-07-2014

Veni-subsidie voor Djoeke van Netten (UvA)

De Veni-subsidies worden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend om jonge wetenschappers op weg te helpen. Onderzoekers die maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn komen in aanmerking voor de beurs, die maximaal 250.000 euro bedraagt. Hiermee mogen zij gedurende drie jaar onderzoek doen. Dit jaar (2014) diende een recordaantal van 1036 onderzoekers een aanvraag in, waarvan er nu 152 een Veni-beurs ontvangen.

Eén van de gehonoreerden is historicus Djoeke van Netten. Zij heeft een subsidie gekregen voor haar onderzoeksproject Verstoppen en vertellen. Geheimhouding en openheid in Nederlandse overzeese handelscompagniëen in de Gouden Eeuw:

Geheimen creëren macht, angst en verlangen. Hoe werd omgegaan met geheimhouding en openheid in de Nederlandse overzeese handelscompagnieën (VOC en WIC)? Dit project onderzoekt de zeventiende-eeuwse praktijk van het verbergen en onthullen van informatie door zeelieden, kooplieden, wetenschappers en bestuurders. Wat gebeurde er met spionnen, verraders en klokkenluiders?

Zie voor meer informatie de website van de NWO.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.