Historici.nl

Gepubliceerd op 05-11-2015

Verslag: ‘Community building’ door mediëvisten

Op vrijdag 30 oktober 2015 vond de 21e Mediëvistendag plaats. De Mediëvistendag is een jaarlijks evenement dat door de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek wordt georganiseerd. Beide organisaties verenigen onderzoekers vanuit allerlei disciplines – historici, letterkundigen, kunsthistorici, filosofen enzovoort – die het werkterrein van de middeleeuwen gemeen hebben. Speerpunt van beide organisaties is de opleiding van promovendi en research-masterstudenten, maar daarnaast is de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de genen van mediëvisten gaan zitten. Tijdens de Mediëvistendagen ontmoeten onderzoekers elkaar en vooral de promovendi, die de gelegenheid krijgen hun onderzoek te presenteren.

Lees verder.

Avatar photo
Suzan Folkerts is conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer. Van 2000 tot 2017 was zij als docent en onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2013 verkreeg zij een NWO Veni-subsidie voor haar project ‘From Monastery to Marketplace’ (Het Evangelie op de markt).
Alle artikelen van Suzan Folkerts
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.