Historici.nl

Gepubliceerd op 21-02-2013

Verslag Seminar ‘Sportgeschiedenis, verleden en toekomst’ – Platform Sportgeschiedenis

‘Een ondergeschoven kindje’, ‘onderwerp voor liefhebbers en broodschrijvers’, maar vooral ook ‘antiquarisch’. Het zijn omschrijvingen die de huidige staat van sportgeschiedenis in Nederland als professioneel historisch bedrijf kenmerken. Redenen voor het Mulier Instituut, Stichting de Sportwereld en het Huygens ING om een gezamenlijk onderzoeksprogramma te presenteren.

Hoe kan de beoefening van sportgeschiedenis in Nederland serieus worden aangepakt en naar een hoger niveau worden getild? Voor een antwoord op die vraag kwamen op woensdag 19 december 2012 ruim twintig genodigden bijeen in de Tesselschadezaal van het Huygens ING te Den Haag. Een bijeenkomst die te zien is als een uitvloeisel van het seminar Perspectives on Sports History dat in februari 2012 door het Mulier Instituut in Utrecht werd gehouden. De aftrap deze middag werd gedaan door Onno van Nijf (Rijksuniversiteit Groningen) die het thema sport en maatschappij situeerde in het Romeinse keizerrijk. Daarna lichtte Lex Heerma van Voss (directeur van het Huygens ING) namens de opstellers van de notitie het onderzoeksprogramma kort toe. Marjet Derks (Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgde aansluitend een referaat waarin zij de notitie tegen het licht hield. Tenslotte gingen de aanwezigen met elkaar en de opstellers van het onderzoeksprogramma in discussie. Jurryt van de Vooren (sporthistoricus bij het Olympisch Stadion Amsterdam) fungeerde als (mid)dagvoorzitter. Het Huygens ING was gastheer van de bijeenkomst. Lees verder.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.