Historici.nl

Gepubliceerd op 04-09-2017

Vier promovendi Radboud Universiteit Dealing with Disasters

Als promovendus neemt u deel aan het onderzoeksproject ‘Dealing with Disasters. The Shaping of Local and National Identities in the Netherlands, 1421-1890’ (o.l.v. dr. L.E. Jensen). Dit project onderzoekt de wijze waarop natuurrampen hebben bijgedragen aan lokale en nationale identiteitsvorming in Nederland tussen 1421 (de Sint-Elisabethsvloed) en 1890 (de Strenge Winter) vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

De vier deelprojecten richten zich elk op een andere periode uit de Nederlandse geschiedenis.
Project 1: ‘Narratives of resilience in the Low Countries, 1421-1570’. U onderzoekt de omgang met rampen in de context van drie middeleeuwse steden: Brugge, Antwerpen en Dordrecht.
Project 2: ‘Coping with crisis in the Dutch Republic, 1570-1700’. U onderzoekt de reacties op rampen in de context van de verschillende oorlogen uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Project 3: ‘Dealing with disasters in the eighteenth-century Dutch Republic, 1700-1807’. U onderzoekt de omgang met rampen in relatie tot het opkomende verlichtingsdenken in deze periode.
Project 4: ‘The nineteenth century: nationalist disaster discourses, 1807-1890’. U onderzoekt de lokale en nationale omgang met rampen in de context van het negentiende-eeuwse Nederland.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Vernieuwingsimpuls (VICI).

Lees hier de volledige vacature.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.