Historici.nl

Gepubliceerd op 21-09-2016

Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis 2016

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis reikt elke twee jaar de Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis uit voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. In aanmerking komen (research)masterscripties ter afronding van een universitaire opleiding geschiedenis of een andere relevante discipline aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De scriptie dient in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te zijn geschreven.

De winnende scriptie ontvangt naast de scriptieprijs een bedrag van 500 euro en krijgt de mogelijkheid de scriptie te bewerken tot een artikel dat, mits positief beoordeeld door de redactie en twee externe referenten, zal worden geplaatst in Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis.

Studenten die willen meedingen naar de Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis 2016 sturen de volgende documenten naar onderstaand adres:

  • de afgedrukte scriptie in drievoud;
  • een beknopt curriculum vitae (inclusief contactgegevens van de student);
  • informatie over de scriptie: onderwijsinstelling, scriptiebegeleider(s) en een samenvatting van maximaal 100 woorden.

Deze documenten dienen vóór 1 oktober 2016 ingestuurd te zijn. 

Om kans te maken op de Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis 2016, moet de scriptie officieel zijn afgerond tussen 1 september 2014 en 1 september 2016. Ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury samengesteld door de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.

Wanneer geen van de ingezonden scripties aan de kwaliteitseisen van de jury kunnen voldoen, behoudt de jury het recht geen scriptieprijs uit te reiken.

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
p/a Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.