Historici.nl

Gepubliceerd op 14-03-2018

Virtus zoekt nieuw redactielid

De redactie van Virtus. Journal of Nobility Studies (www.virtusjournal.org) zoekt versterking per 1 mei 2018. In het tijdschrift verschijnen jaarlijks bijdragen over de geschiedenis van de adel in de brede zin van het woord, van auteurs uit binnen- en buitenland. Dit jaar gaat het tijdschrift met de vijfentwintigste jaargang voor het eerst in open access verschijnen.

Belangstellenden voor het redacteurschap:

  • Hebben affiniteit met het onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van adellijke groepen;
  • Hebben ervaring met wetenschappelijk onderzoek en redactionele werkzaamheden;
  • Zijn werkzaam aan een universiteit of een erfgoedinstelling en beschikken over contacten in het (internationale) veld van het adelsonderzoek;
  • Hebben de bereidheid om aanvullende taken te vervullen binnen de redactie (secretariaat, eindredactie, websitebeheer);
  • Zijn beschikbaar om 3 à 4 keer per jaar een dagdeel te vergaderen op een centrale locatie in het land.

Mocht je belangstelling hebben, dan kun je tot 15 april contact opnemen met Hanneke Ronnes (h.ronnes@uva.nl), ook voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.