Historici.nl

Gepubliceerd op 05-11-2013

Website Koninkrijk in wording 1813-1815

Deze maand is het zover! Op 30 november a.s. begint de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’ met de nagespeelde landing van de Prins van Oranje op het Scheveningse strand. Maar wat gebeurde er daarvoor en – belangrijker nog – wat gebeurde er daarna tijdens de wordingsjaren 1813-1815?  Het Koninkrijk der Nederlanden werd geboren in onzekere en onoverzichtelijke tijden. Opstand en tegenstand, belegeringen en veldslagen, de vestiging van de monarchie en de totstandkoming van de Grondwet, de vorming van een nieuw bestuur en leger, diplomatieke onderhandelingen en de verdubbeling van het grondgebied, dit alles gebeurde naast en na elkaar in een periode van amper twee jaar.

De aanvaarding van het Algemeen Bestuur in naam van de Prins van Oranje ten huize van Gijsbert Karel van Hogendorp op 21 november 1813. Gedeelte van een schilderij door Jan Willem Pieneman (circa 1828). Collectie Rijksmuseum te Amsterdam.

Met de website Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815 wil het Huygens ING hierin duidelijkheid brengen en inzicht verschaffen. Aan de hand van een calendarium met belangrijke data, een overzicht van relevante publicaties, directe toegangen tot bronnenmateriaal, afbeeldingen van gebeurtenissen en personen, alsmede beknopte levensbeschrijvingen van de hoofdrolspelers worden deze voor Nederland zo beslissende jaren op overzichtelijke en samenhangende wijze toegankelijk gemaakt.

Een recensie over de website Koninkrijk in wording vind u hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.