Historici.nl

Gepubliceerd op 02-02-2018

Wereldgeschiedenis van Nederland verschijnt in september

Onder redactie van Lex Heerma van Voss, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Marjolein ’t Hart, Leo Lucassen en Jeroen Touwen

In september 2018 verschijnt bij Ambo|Anthos Wereldgeschiedenis van Nederland. Het boek komt tot stand in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. Meer dan honderd wetenschappers op het gebied van de Nederlandse geschiedenis – historici, letterkundigen, kunsthistorici en archeologen – komen in dit boek aan het woord in evenzoveel prikkelende essays.
Aan de hand van ontwikkelingen en gebeurtenissen die niet het ‘standaardverhaal’ van Nederland vertellen, laten de auteurs zien hoe sterk Nederland altijd verbonden is geweest met de wereld. Door migratie, handel en kennisuitwisseling hebben wij onze buurlanden, dichtbij en ver weg, eeuwenlang en zeer intensief beïnvloed – en andersom geldt dat net zozeer.

De Franse versie van de tegendraadse wereldgeschiedenis – Histoire mondiale de la France – zorgde daar bij verschijning in 2017 voor veel ophef en discussie. Het boek werd een groot verkoopsucces.
In Wereldgeschiedenis van Nederland komen Nederlanders aan de orde als Krijn, de eerste mens die 70.000 jaar geleden in Nederland leefde, de Nederlandse monnik Ruysch, die al in 1507 voet op Amerikaanse bodem zette, en Hansje Brinker, wiens verhaal niet in Nederland, maar in het negentiende-eeuwse New York werd bedacht. Ook bedrijven komen aan bod, zoals de firma Conimex, die Nederland in 1932 in groten getale aan de nasi kreeg. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de Nederlandse koloniale geschiedenis, zoals voor de nasleep van de verwoestende orkaan Irma op Sint Maarten in 2017, waarna Nederland – zoals vaak bij hulpacties voor voormalige koloniën – massaal de hand op de knip hield.

Lex Heerma van Voss van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis: ‘Vergeet wat u op school aan geschiedenis geleerd hebt. Door aandacht voor internationale verbanden en vergelijkingen is ons beeld van het verleden de afgelopen decennia grondig op de schop gegaan. Het verleden is radicaal vernieuwd.’
Tanja Hendriks van Ambo|Anthos uitgevers: ‘Wereldgeschiedenis van Nederland is een noodzakelijke en tegendraadse canon waarin lang ingesleten opvattingen over Nederland en het Nederlanderschap tegen het licht worden gehouden. Het is een eer om dit belangrijke boek te mogen uitgeven. Wereldgeschiedenis van Nederland is een prachtige aanvulling op het geschiedenisfonds van Ambo|Anthos.’

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.