Historici.nl

Gepubliceerd op 08-07-2019

Wetenschappelijk Directeur KNIR (1,0 fte)

[Job information in English]

De wetenschappelijk directeur van het KNIR heeft de statuur van een hoogleraar die beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en een groot netwerk binnen de Nederlandse universitaire gemeenschap. In onderzoek en onderwijs heeft zij/hij een internationaal erkend profiel met een primaire focus op Rome/Italië. De directeur heeft een brede wetenschappelijke belangstelling en is in staat verbindingen tussen disciplines en hun beoefenaars te leggen. Zij/hij heeft het vermogen om soepel en creatief leiding te geven aan een kleine, maar complexe wetenschappelijke Nederlandse organisatie in het buitenland.

De directeur initieert en bewaakt de lange termijn missie van het KNIR, en waarborgt de kwaliteit van de activiteiten op de gebieden van onderzoek, onderwijs en cultuur. De directeur stuurt vanuit een breed overzicht de twee programma’s aan: het op humaniora gerichte interuniversitaire programma en de extra activiteiten voor aanvullende doelgroepen. Zij/hij is een representatieve en gezaghebbende persoonlijkheid, met bindend vermogen. Zij/hij heeft respect voor collegiale verhoudingen, is een inspirerend leider en weet de verschillende binnen de organisatie werkzame categorieën personeel te stimuleren. Dankzij een groot netwerk is de directeur in staat collega’s in den lande te motiveren actief gebruik te maken van de kansen die het KNIR biedt aan onderzoekers en studenten.

Taakomschrijving
De wetenschappelijk directeur is eindverantwoordelijk voor het algemeen beleid, de coördinatie van de wetenschappelijke activiteiten en de dagelijkse leiding op het instituut. Dit betekent dat hij/zij:
– zorgdraagt voor de uitvoering van de missie van het KNIR, inclusief de periodieke evaluatie en aanpassing hiervan
– in goed overleg met de directeur bedrijfsvoering uitvoering geeft aan het personeels-, financieel en huisvestingsbeleid, dit binnen het mandaat dat is verleend door de RUG
– contacten onderhoudt met het College van Bestuur van de RUG, de Wetenschappelijke Advies Raad, het NWIB bestuur, alsmede de universiteiten en instellingen op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en cultuur in Nederland en Italië waarmee het KNIR samenwerkt
– het KNIR vertegenwoordigt in Nederland en Italië en de relaties onderhoudt tussen het instituut en zijn omgeving in beide landen
– eindverantwoordelijk is voor het onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt binnen het kader van het KNIR
– bijdraagt aan de uitvoering van de onderwijsprogramma’s van het KNIR
– bijdraagt aan de begeleiding van studenten en onderzoekers die verblijven aan het KNIR
– wetenschappelijk onderzoek verricht en de resultaten hiervan publiceert conform daarover te maken en periodiek te evalueren afspraken
– wetenschappelijke bijeenkomsten organiseert in het kader van het KNIR onderzoekprofiel
– eindverantwoordelijk is voor de instrumenten waarmee de KNIR missie wordt uitgevoerd en gefaciliteerd, in het bijzonder het beurzenbeleid, de bibliotheek en de communicatiestrategie.

Functie-eisen

– statuur van hoogleraar
– aantoonbare leidinggevende capaciteiten
– bestuurlijke en organisatorische ervaring (inclusief financiën en personeelsbeleid)
– internationaal erkend onderwijs-/onderzoeksprofiel met interdisciplinaire inslag en tenminste een sterke affiniteit voor Rome/Italië gerelateerde thematiek
– uitstekende beheersing van het Nederlands, Italiaans en Engels
– sociale vaardigheden: teamworker en netwerker.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
– een salaris conform bestaand dienstverband, aangevuld met een buitenlandtoelage (KNIR toelageregeling 2012)
– een fulltime dienstverband voor een periode van vijf jaar (1,0 fte)
– een aanstelling als wetenschappelijk directeur bij de RUG.

Een assessment kan onderdeel van de benoemingsprocedure zijn.

Datum van indiensttreding: 1 januari 2020. Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 september 2019. Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) bevordert de contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome. Het KNIR voert daartoe een interuniversitair onderwijs- en onderzoeksprogramma uit onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het KNIR richt zich daarbij op het wetenschapsdomein van de humaniora, met bijzondere aandacht voor de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het interuniversitaire programma wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad. Deze bestaat uit leden afkomstig van de universiteiten die in het KNIR participeren en buitenuniversitaire leden.
Naast het op de humaniora gerichte interuniversitaire programma, organiseert het KNIR extra activiteiten gericht op aanvullende doelgroepen. Hierdoor ontstaat verbreding van de inhoud naar andere disciplines. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, werkt verrijkend voor de betrokken studenten en docenten.
Het KNIR beschikt over ruime faciliteiten voor het herbergen en ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, waaronder een omvangrijke bibliotheek, multifunctionele zalen en diverse gastenverblijven. Deze faciliteiten worden gebruikt voor wetenschappelijke bijeenkomsten en cursussen in alle wetenschapsdomeinen.

Het KNIR kent een wetenschappelijke staf van 4 personen (4,0 fte) en een ondersteunende staf van 8 personen (7,35 fte), onder leiding van een wetenschappelijk directeur en een directeur beheer (Groningen). Deze staf is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle activiteiten in het mooie instituutsgebouw aan de rand van Villa Borghese waarin meer dan 30 gasten tegelijkertijd kunnen verblijven. In de bedrijfsvoering maakt het KNIR gebruik van diverse diensten die worden geleverd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Vanwege de voorziene groei in activiteiten voor aanvullende doelgroepen, zal de stafcapaciteit van het KNIR geleidelijk groeien. Dit vooralsnog in de vorm van flexibele inzet van wetenschappelijke staf uit een bredere range van disciplines, en waar nodig met een uitbreiding van de ondersteuning.

Additionele informatie

Dr. Bert Wiersema
06-51258955
b.wiersema@rug.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.