Historici.nl

Gepubliceerd op 16-11-2023

Wetenschappelijk medewerker – KMKG en Universiteit Gent

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Universiteit Gent werven aan 1 voltijds docent – wetenschappelijk medewerker voor het FED-tWIN project “The Fashion and Textile Collection at the Royal Museum of Art and History, Brussels”. 

Functieomschrijving

Dit project heeft tot doel om aandacht te vestigen op de onderbestudeerde collectie kleding en textiel die wordt bewaard in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Met meer dan 15.000 objecten, waaronder plat textiel, mode, kant en wandtapijten, is het ons doel om twee belangrijke archieven van deze collectie te evalueren, te bestuderen en te verspreiden: de collectie plat textiel in het KMKG, bestaande uit 3495 stukken, en de modecollectie van het KMKG, bestaande uit 3500 stukken. Daarnaast zullen we een toegespitste studie uitvoeren naar de Belgische mode van 1830-1980. Met dit project streven we naar een dieper begrip van de collecties en hun culturele betekenis, terwijl we de unieke bijdragen van Belgisch textiel en mode laten zien. Onze focus op de collectie plat textiel stelt ons in staat om een wereldwijd perspectief op de objecten te bieden, terwijl onze studie van de modecollectie ingaat op de geschiedenis van de Belgische mode.

Context

Deze functie kadert in het FEDTWIN-programma van het federaal wetenschapsbeleid, dat bedoeld is om expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een Universiteit te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksproject. Het project “The Fashion and Textile Collection at the Royal Museum of Art and History, Brussels” is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Universiteit Gent. Dr. Werner Adriaenssens en Prof. dr. Maude Bass-Krueger zijn de promotoren.

De te begeven betrekking bestaat uit een halftijdse functie bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis  en een halftijdse functie bij de Universiteit Gent. De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk.

Uw opdracht in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 • Beheer van de collecties vlak textiel, mode, kant en wandtapijten: inventarisatie, beschrijving, studie van de geschiedenis van de collectie, analyse van de fysieke staat.
 • Valoriseren van de collecties (via bijv. tentoonstellingen, bruiklenen, publicaties); samenwerking met andere collecties en afdelingen in het museum.
 • Organiseren van een tentoonstelling en een begeleidend symposium over de collectie in samenwerking met de Universiteit Gent.

Uw opdracht aan de Universiteit Gent

 • Onderzoek uitvoeren en wetenschappelijke artikelen publiceren op het gebied van textiel- en modegeschiedenis met betrekking tot de collectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. We zullen prioriteit geven aan onderzoeksprofielen die aansluiten bij een nadruk op mondiale textielgeschiedenissen.
 • Begeleiden van BA/MA scripties die aansluiten bij onderwerpen die te maken hebben met de expertise van de kandidaat en de collectie.
 • Onderwijstaken zoals toegestaan binnen het 40% docentschap en in lijn met het FED-tWIN onderzoeksprofiel. Hieronder vallen het geven van (co-)colleges en/of gastcolleges in cursussen zoals: Global Textile and Fashion Histories (BA2/3), Museum Studies (BA2/3), MA onderzoeksseminarie over mode.
 • Organisatie van een tentoonstelling en een begeleidend symposium over de collectie in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.
 • Onderzoeksfondsen verwerven en beheren.
 • Samenwerken met collega’s van het departement en de faculteit om de onderzoeksfocus van de Universiteit Gent rond erfgoed en dekolonisatie te bevorderen.

Functie-eisen

Kennis/Ervaring

 • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in de mondiale en/of niet-westerse geschiedenis van textiel.
 • U heeft ervaring met het werken met collecties.
 • Strekken tot aanbeveling:
  • Expertise in textiel- en modeconservering.
  • Onderwijservaring op academisch niveau.
 • U dient de onderwijstaal waarin u een opleidingsonderdeel zal doceren te beheersen op het ERK- niveau C1. U kan dit aantonen aan de hand van een taalattest of een diploma behaald aan een instelling waarin die taal de onderwijstaal is. Goede beheersing van het Nederlands, Frans en Engels is bovendien sterk aanbevolen.
 • Goede beheersing van het Frans en Engels is sterk aanbevolen.

Vaardigheden

 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • U bent houder van een doctorstitel, diploma op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs) in Fashion Studies, Textile Studies, Art History, of een verwante discipline, met expertise in textiel en/of mode.
  • Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van deze sollicitatie. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat en/of langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijdse functie met een gedeelde tewerkstelling bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de UGent:

 • (50%) bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden wge schaal SW21 in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met een minimale nuttige diensttijd van vier jaar.
  • Minimumvergoeding (brutobedrag aangepast aan de huidige index, exclusief reglementaire vergoedingen): SW21: 30.472,73 € per jaar
 • (50%) bij de UGent waarvan (10%) als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker (PD1 tot 4) in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd én (40%) als docent voor de duur van 5 jaar, hernieuwbaar mits gunstige evaluatie en beschikbare financiering
  • Salarisschaal: docent – schaal 18 – 40.549,75 € niet geïndexeerd.
 • Plaats van tewerkstelling: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel en Universiteit Gent te Gent.
 • 38u werkweek, variabel werkschema Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Universiteit Gent.
 • Solliciteren voor een halftijdse opdracht bij één van de betrokken instellingen is niet mogelijk. De geselecteerde kandidaat is onderworpen aan de reglementen in beide instellingen.

Datum van indiensttreding: 1 februari 2024

Plaats van tewerkstelling

 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: Jubelpark 10, 1000 Brussel
 • Universiteit Gent, Vakgroep Kunst-, muziek- en Theaterwetenschappen: Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

Werkgever

Over de UGent

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

Over de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Muziekinstrumentenmuseum en de Hallepoort. Ze maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen onder het Federaal Planbureau Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De missie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is om mensen, kunst en geschiedenis met elkaar te verbinden en zo bij te dragen tot menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, mondiale gelijkheid, planetair welzijn en de perceptie van schoonheid en tijd. Deze musea in Brussel, in het hart van Europa, wekken nieuwsgierigheid en verwondering op voor de werelden die vrouwen en mannen hebben gecreëerd. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden ruimtes voor democratisering, inclusie en meerstemmigheid voor een kritische dialoog over verleden en toekomst. We doen onderzoek en presenteren kunstwerken, alledaagse voorwerpen, wetenschappelijke gegevens en documenten die ons zijn toevertrouwd voor de samenleving. We stellen diverse herinneringen veilig voor toekomstige generaties en garanderen gelijke rechten en toegang tot erfgoed en wetenschappelijke expertise.

Wij zijn een participatieve, non-profit en transparante federale wetenschappelijke instelling. We werken in actieve samenwerking voor en met diverse gemeenschappen om collecties te bewaren, te verzamelen, te interpreteren, tentoon te stellen en open te stellen voor studie, onderwijs, comfort en plezier. We stimuleren een dieper begrip van samenlevingen en culturen, wat ons aanmoedigt om beter voor de wereld te zorgen, waardoor we ons de wereld anders kunnen voorstellen.

Naast het tentoonstellen van hun permanente collecties en het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis nog andere missies die minder bekend zijn bij het grote publiek, maar wel van fundamenteel belang zijn, zoals: het aankopen en conserveren van kunstwerken en documenten, het bijhouden van een algemene inventaris, het actief deelnemen aan wetenschappelijke projecten, het exploiteren en verspreiden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal, het voorzien in een documentatiecentrum over de collecties en het organiseren van didactische activiteiten voor het publiek. Om deze missies te vervullen, kunnen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis rekenen op hun 220 medewerkers (archeologen, conservatoren, erfgoedbewakers, kunsthistorici, restaurateurs, technici, enz.)

Additionele informatie

Voordelen UGent

Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan.

Meer info over de ZAP loopbaan: https://www.ugent.be/zaploopbaan.

Meer info over de WP loopbaan: https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/wp

Elk UGent-personeelslid kan rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques… https://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm

Voordelen KMKG

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Gemakkelijk bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
 • Voordelen en interessante aanbiedingen;
 • Glijdende werkuren

​​​Solliciteren

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Diploma

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: je cv in pdf-formaat
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma
 • In het veld “Andere documenten”: een referentiebrief, studieresultaten … (facultatief)
 • Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

Op basis van het profiel en de deelnamevoorwaarden wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek van 45 minuten, waarin hun motivatie, affiniteit met de functie en vereiste vaardigheden worden beoordeeld.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zetten zich in om diversiteit te bevorderen. Dit vertaalt zich in het stimuleren van talenten met respect voor verschillen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke overtuigingen, enz.

Heb je een handicap, leermoeilijkheden of een ziekte? Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Je kunt een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure aanvragen, zodat ook jij je talenten kunt laten zien.

Feedback

Nadat je het resultaat van een selectietest hebt ontvangen, kun je binnen drie maanden een schriftelijk rapport aanvragen.

Vakbondsafgevaardigde

Een vakbondsafgevaardigde mag elke selectie bijwonen die wordt georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Vakbondsafgevaardigden zijn verplicht tot discretie met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

MEER INFORMATIE

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan je contact opnemen met de promotoren Dr. Werner Adriaenssens (w.adriaenssens@kmkg-mrah.be) en Prof. dr. Maude Bass-Krueger (maude.basskrueger@ugent.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan je contact opnemen met het HR-bureau van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (g.leroy@kmkg-mrah.be) en/of de afdeling Werving en Selectie van de UGent (aanstellingenzap@UGent.be).

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ of contacteer de helpdesk (dpo@ugent.be – tel. 09 264 98 98)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.