Historici.nl

Gepubliceerd op 02-08-2018

Winnaar zomerblogwedstrijd Samen voor het belang van geschiedenis

Het verleden kan gelden als anker, waarschuwing en leidraad. En wordt zowel ingezet ten goede als gebruikt voor verkeerde doeleinden – beide gebeurt momenteel volop. Dit leren duiden is noodzaak. Daarnaast kan geschiedenis op een veel individueler niveau doen verwonderen en een venster openzetten naar andere werelden. Verhalen over het verleden verbreden ieders horizon.

Dat is in het kort waarom ik geloof dat aandacht voor geschiedenis en hoe die beschreven en herschreven wordt, belangrijk is. De tijd zit me mee: geschiedenis is en vogue. In mijn werk kan ik mijn drijfveren ook ruimschoots laten gelden. Sinds een jaar draai ik mee in het projectteam van de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ luidt bij ons het parool. Al voordat ik officieel was afgestudeerd, had ik deze baan in het veld. Een zeldzaamheid waarmee ik mezelf nog regelmatig gelukkig prijs.

Er zit een gevoeligheid in mijn zojuist beschreven motivaties: dat historici nog altijd moeten uitleggen waarom en hoe geschiedenis nuttig is. Aan al dan niet goedbedoelende kennissen, aan de politiek, aan de doorsnee (boze) Twitteraar… Ook ik voel de neiging me te verdedigen voor het vakgebied waarin ik me beweeg, om me uit te spreken tegen schamperingen, bezuinigingen, incorrecte weergaven van en zelfs misbruik van geschiedenis.

Waarom doe ik dat dan ook hier, onder beroepsgenoten? En waarom verkondig ik stellingen die niet nieuw en vrijwel zeker breed gedragen zijn? Omdat ik denk dat er nog winst te behalen valt in de strijd die we gezamenlijk, als historici in de breedste zin van het woord, zouden moeten voeren. Want ondanks het feit dat ik meestal enthousiastelingen tegenkom die hun liefde voor de discipline actief uitdragen, zie ik soms ook nog twijfel aan elkaar. In alle lagen van het ‘wereldje’: publiekshistorici die de toegevoegde waarde van een niche-onderzoek niet zien bijvoorbeeld, of academici die neerkijken op de popularisering van geschiedenis.

Voor ons historici is – in deze en in álle tijden – een belangrijke rol weggelegd. Laten we niet verdeeld zijn, maar samen optrekken. De betekenis(sen) die we aan geschiedenis toekennen zijn – hoewel iedereen ze wellicht anders verwoordt – grotendeels hetzelfde, en daarmee ook onze bijdrage(n) aan de wereld van vandaag. Of iemand nu een paper schrijft dat een handvol mensen leest of een evenement organiseert waar honderden op af komen. En of iemand zich nu jarenlang vastbijt in een onderwerp of het slechts vluchtig bestudeert: laten we ons niet opsluiten in onze universiteiten, musea en start-ups, in de media en de politiek, op scholen en op al die andere plekken waar historici zich bevinden. Er is altijd dat ene waar we naartoe terug kunnen keren, wat ons verbindt: onze intrinsieke interesse in – en oog voor het belang van – geschiedenis.

In plaats van elkaar te betwijfelen, kunnen we elkaar aanvullen en het verleden duiden vanuit meerstemmigheid. Ik realiseer me dat dit strijdlustig klinkt, maar het is niet hard bedoeld. Hoogstens een beetje weerspannig, omdat ik uit eigen ervaring weet dat verschillende invalshoeken bij geschiedenis elkaar niet uitsluiten. Plus: het thema van de Maand van de Geschiedenis dit jaar is immers Opstand.

Avatar photo
Sietske van der Veen (1992) is historicus en journalist. Ze werkt als inhoudelijk projectmedewerker voor de Maand van de Geschiedenis en het Canonnetwerk (Nederlands Openluchtmuseum) en is daarnaast verbonden aan de tijdschriften Historisch Nieuwsblad en Maarten!. Sietske is dit jaar gastblogger voor Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis en begint in september met een cursus over Holocaustbronnen van het internationale onderzoeksproject European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) en Yad Vashem. Ook onderzocht ze de motieven van de verpleegsters van de Nederlandse Ambulance voor het oostfront (1941-1944), waarover ze recent publiceerde in Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis.
Alle artikelen van Sietske van der Veen
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.