Historici.nl

Gepubliceerd op 27-10-2021

Wonderkamer zoekt input Wetenschapsgeschiedenis voor een breder publiek

Wonderkamer: magazine voor wetenschapsgeschiedenis brengt volgend jaar (2022) een themanummer uit over duurzaamheid. We zijn daarom op zoek naar voorstellen voor artikelen, beschrijvingen van een object of archiefvondst, fotoreportages etc. op het gebied van de geschiedenis van energie(transitie), ecologie, natuurbehoud en circulariteit.

Ook voorstellen voor bijdragen los van dit thema zijn van harte welkom!

Wonderkamer is een uitgave van Gewina, het Belgisch-Nederlandse genootschap voor wetenschapsgeschiedenis, en richt zich op het toegankelijk maken voor een breder publiek van wetenschapshistorisch onderzoek. Het magazine omvat wetenschapsgeschiedenis in de brede zin des woords, inclusief medische, universiteits- en kennisgeschiedenis.

Stuur vóór 15 november een korte beschrijving van je voorstel naar: gewinamagazine@gmail.com. Laat in deze ‘pitch’ duidelijk naar voren komen wat de kernboodschap is die je stuk interessant maakt voor het lezerspubliek.

 

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.