Historici.nl

Gepubliceerd op 24-04-2015

Workshop: ‘Naoorlogse consumptiemaatschappij’. Nog enkele plaatsen beschikbaar

Den Haag, Huygens/ING, 1 juni 2015.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze workshop. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Peter van Dam (p.h.vandam@uva.nl)

Massaal geïmporteerde voedingsmiddelen, exclusieve luxegoederen en burgers die hun leven middels hun koopgedrag kleur gaven, maakten van de Lage Landen al zeker sinds de Late Middeleeuwen een nu nog herkenbare consumptiemaatschappij. Als vroeg voorbeeld van zo’n consumptiemaatschappij heeft deze regio dan ook de nodige aandacht van historici gekregen. Echter, juist ten tijde van de wederopbouw na 1945 kreeg consumptie in Nederland en België een cruciale nieuwe plaats toebedeeld. Een leven in welvaart en vrijheid werd niet alleen een graadmeter voor het succes van de economie, maar ook een onmisbare pijler voor de democratie en een bewijs van superioriteit ten opzichte van het Oostblok. Burgers, beleidsmakers en bedrijven vulden het nieuwe ideaal van welvaart en vrijheid om te consumeren op uiteenlopende, soms regelrecht botsende manieren in.

Door uiteenlopende visies op de naoorlogse consumptiemaatschappij centraal te stellen, werpt deze workshop nieuw licht op essentiële thema’s in de recente geschiedenis van België en Nederland. Consumentenbonden, media, activisten voor fair trade en andere organisaties thematiseerden en politiseerden de relatie tussen vermeend private consumptie en publieke verantwoordelijkheid. Hoe verhielden de rollen van burger en consument zich tot elkaar? Evenzeer was de rol van de overheid in het vormen van de consumptiemaatschappij omstreden. Als de staat consumptie wilde bevorderen, welke vormen waren dan wenselijk? Mocht ze toestaan dat mensen zich in de schulden staken? Bedrijven vormden een belangrijke spil in het denken over naoorlogse consumptie. Hoe benaderden zij consumenten in deze nieuwe situatie?

In Nederland en België werden specifieke invullingen uitgewerkt van transnationale noties over ‘goede’ consumptie. Een breder perspectief ontvouwt zich door te onderzoeken wie daarbij invloedrijke voorbeelden en schrikbeelden waren. Productie en consumptie spanden na 1945 niet alleen wereldwijde netwerken, maar werden ook bewust als mondiale processen beschouwd. Ambitieuze pogingen om de wereldmarkt te ordenen en de roep om rechtvaardige handelsstructuren uit de ‘Derde Wereld’ stimuleerden het idee dat de moraal van de markt moest worden gevormd of zelfs bevochten. Zo wordt de geschiedenis van de consumptiemaatschappij in de Lage Landen het vertrekpunt voor een transnationale geschiedenis van consumptie.

Programma

9.30-10.00 Inloop

10.00-10.15 Inleiding

10.15-12.15 Blok 1: Gangmakers van de consumptiemaatschappij
Mila Davids (TU Eindhoven) over de verhouding tussen techniek en consumptie
Keetie Sluyterman (Universiteit Utrecht) over de rol van bedrijven in de ontwikkeling van de naoorlogse consumptiemaatschappij
Michael Milo (Universiteit Utrecht), Johan Vannerom (KU Leuven) en Joost Jonker (Universiteit Utrecht) over de opkomst van consumentenkrediet
Referent: Ilja van Damme (Universiteit Antwerpen)

12.15-13.00 Lunch

13.00-14.30 Blok 2: De burger als consument
Peter van Dam (Universiteit van Amsterdam) over Fair trade
Giselle Nath (Universiteit Gent) over consumentenbonden in Vlaanderen
Referent: Remieg Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30-15.00 Koffie & thee

15.00-16.30 Blok 3: Beelden van consumptie-
Jaap Verheul (Universiteit Utrecht) over de rol van de Verenigde Staten in het denken over consumptie in de Lage Landen
Chris Dols (Radboud Universiteit Nijmegen) over de omstreden notie ‘de Klant is koning’
Referent: James Kennedy (Universiteit Utrecht)

16.30-17.30 Borrel

Organisatie: Peter van Dam (p.h.vandam@uva.nl) en Joost Jonker (j.jonker@uu.nl)

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.