Historici.nl

Gepubliceerd op 29-08-2012

Zending en bestuur veranderen huwelijksgewoonten Toba Batak niet – Promotie Sita van Bemmelen

De Toba Batak, een etnische groep uit het bergachtige binnenland van Noord Sumatra, heeft hun sociale organisatie gebaseerd op hun patrilineaire verwantschapssysteem (verwantschap bepaald via de vader) in grote lijnen weten te bewaren. Dit ondanks pogingen van zending en bestuur om hun huwelijksgewoonten te veranderen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sita van Bemmelen. Koloniale organisaties als bestuursambtenaren, zendelingen en ondernemers kwamen uit Westerse samenlevingen met een bilateraal verwantschapssysteem. Zij probeerden patrilateraal of matrilateraal georganiseerde samenlevingen te veranderen. Van Bemmelen onderzocht hoe de patrilineair georganiseerde samenleving van de Toba Batak zich daartegenover opstelde in de periode 1861-1942. In die periode onderhandelden de Toba Batak met zendelingen en bestuursambtenaren over gewoonten en rechtsregels die gehandhaafd moesten blijven (de goede gewoonten), ofwel gewijzigd of afgeschaft (de ‘slechte’ gewoonten). De zendelingen stimuleerden ook dat de Toba Batak tot het christendom overging, hun interesse in westers formeel onderwijs en emigratie uit de regio vanaf 1900. Op basis van het onderzoek naar de Toba Batak veronderstelt Van Bemmelen dat patrilineaire samenlevingen waarschijnlijk alleen in stand kunnen blijven als de leden ervan onderscheid maken tussen rechten, aanspraken en plichten van mannen en vrouwen en huwelijken. Vrouwen die met iemand van een andere etnische groep trouwen lijken vaker buiten de eigen gemeenschap geplaatst te worden dan mannen.

Op 4 september 2012 verdedigt Van Bemmelen haar proefschrift getiteld: Good Customs, Bad customs in North Sumatra. Toba Batak, Missionaries and Colonial Officials Negotiate the Patrilineal Order (1861-1942). Locatie: Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.