Historici.nl

Gepubliceerd op 05-09-2011

Zes nieuwe registers van de registers van de graven van Holland digitaal ontsloten

Op de website Historici.nl is sinds december 2010 de digitale editie beschikbaar van de registers die in de jaren 1316-1345 door de klerken van de graven van Holland, Zeeland en West-Friesland werden bijgehouden. De 22 registerdelen tellen in totaal bijna 2000 bladzijden, waarop zo’n 3400 teksten zijn ingeschreven, merendeels oorkonden uitgevaardigd door de graaf van Holland-Henegouwen. De registers zijn geordend naar de verschillende regio’s waaruit de graafschappen bestonden, terwijl er ook delen bestemd zijn voor de buitenlandse vorstendommen waarmee de graaf contact onderhield.

In eerste instantie waren slechts de zeven registers betreffende Zuidholland, Kennemerland, Friesland en Amstelland-Waterland uitgegeven, maar vanaf september 2011 is de editie aanzienlijk uitgebreid met de acht delen die Zeeland, Noordholland, Woerden, Utrecht, Gelre en Duitsland-Engeland bevatten; deze stammen alle uit de regering van graaf Willem III (1304-1337). De resterende delen, betreffende Henegouwen en Brabant (eveneens van Willem III) en het grote samengestelde register van graaf Willem IV (1337-1345), bij elkaar nog zo’n 670 documenten, zullen spoedig volgen.

In totaal zijn bijna 2800 teksten beschikbaar gesteld, waarbij de onderzoeker van elke tekst zowel de editie als de afbeeldingen kan raadplegen. Bovendien is het mogelijk virtueel door de afzonderlijke registerdelen te bladeren. Daarmee is een groot gedeelte ontsloten van een belangrijk en omvangrijk corpus documentaire bronnen uit de eerste helft van de veertiende eeuw.

Bekijk de digitale uitgave van de registers van de graven van Holland

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.