Historici.nl

Gepubliceerd op 16-05-2018

Wil jij schrijven voor Historici.nl? Stuur nu een zomerblog in.

Het is volgens veel historici hun belangrijkste vaardigheid: schrijven en helder communiceren. Dat doen ze met wetenschappelijke artikelen, essays, opiniestukken, tweets en blogs. Op Historici.nl bieden we al een aantal jaar een podium aan een netwerk van correspondenten dat regelmatig blogt over ontwikkelingen in het vakgebied. Deze zomer bieden we die mogelijkheid aan alle historici, en dat trappen we af met een blogwedstrijd.

Historici.nl zoekt deze zomer vijf historici die een blog willen publiceren op Historici.nl. Wil jij je schrijfvaardigheden ontwikkelen, delen wat je dagelijks doet als historicus, of jouw inzichten delen met het brede veld? Stuur dan een blog in, maak kans op publicatie op Historici.nl én gratis toegang tot het najaarscongres van het KNHG. Een professionele jury zal de blogs beoordelen.

Het onderwerp laten we vrij, maar duik vooral ter inspiratie in de blogs die onze correspondenten eerder publiceerden. Wil je bijvoorbeeld je expertise delen, zoals Maartje van de Kamp en Wouter Daemen dat over archieven doen? Bloggen over ontwikkelingen in het vakgebied, zoals Susan Hogervorst schreef over Re-entweetment? Een inzicht bieden in het wel en wee van de promovendus, zoals Lauren Lauret, of de geschiedenisdocent, zoals Renée ten Cate? Je familiegeschiedenis verbinden aan je eigen onderzoek, zoals Marieke Oprel doet? Een historisch experiment delen, zoals Liesbeth Sparks heeft gedaan, die op een werkdag net zoveel bier dronk als ze in de zeventiende eeuw deden? Een beschouwing schrijven over geschiedenis in de politiek, holocausteducatie of een populaire tv-serie, zoals Kees Ribbens? De actualiteit meer context geven, zoals Karin van Leeuwen deed met het referendum, Leonieke Vermeer met het regeerakkoord, René Spork met het landskampioenschap van Feyenoord in ’16-‘17 en Harm Kaal over het algemeen kiesrecht? Of juist bijzondere vondsten uit je onderzoek uitlichten, zoals Suzan Folkerts, Erik de Lange of Mario Damen? Of wil je ons verrassen met een eigen insteek en een nieuw onderwerp? Dat mag natuurlijk ook.

Een professionele jury kiest de blogs die gepubliceerd worden, waarna deze nog van feedback voorzien en geredigeerd worden. De ingezonden blogs mogen niet eerder ergens anders verschenen zijn. Overige richtlijnen zijn hier te vinden.

De auteurs van de geplaatste blogs mogen gratis naar het Jaarcongres voor historici dat KNHG op 30 november 2018 organiseert (met als thema Taboes en uitsluitingsmechanismes in de geschiedschrijving).

Stuur je blog (maximaal 800 woorden) uiterlijk 30 juni 2018 naar historici@huygens.knaw.nl.

Meest gelezen in 2016…
Door Redactie Historici.nl
Verslaggeving KNHG Jaarcongres 2016
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl: een nieuwe richting voor historici
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.