Historici.nl

Gepubliceerd op 09-07-2013

Zomercolumn: ‘Een middeleeuws biertje op het International Medieval Congress te Leeds’

Sinds 1994 is de University of Leeds de thuishaven van een van de grootste jaarlijkse congressen over middeleeuwse geschiedenis ter wereld. Met duizenden bezoekers en, dit jaar, 1550 actief betrokken deelnemers die, verdeeld over 472 sessies, evenzoveel lezingen geven, vormt het International Medieval Congress (IMC) zelfs een massaal evenement.

Zoals bij ieder massaal evenement ook hier de nodige kitsch: ‘middeleeuwse’ maaltijden in de mensa (met maϊs!), her en der figuren met middeleeuwse hoedjes op, speciaal gebrouwen middeleeuws bier – ‘congress ale’ – geschonken in de campuskroeg, enzovoort.

Toch lijdt de inhoud niet onder de massaliteit van het IMC Leeds. Meer dan om één enorm congres over hetzelfde onderwerp gaat het hier om een reeks van congressen over de vele afzonderlijke specialismen die de mediëvistiek kent, maar dan wel allemaal op dezelfde locatie. Dat laatste was dit jaar overigens voor het eerst ook echt het geval. In plaats van verspreid over de stad en verschillende locaties van de University of Leeds vonden alle activiteiten nu plaats op de centrale campus, wat allerlei praktische voordelen heeft.

Zoals gebruikelijk werd iedere specifieke onderzoeksrichting ingedeeld in een eigen ‘strand’. Iedere ‘strand’ bestond uit een aantal sessies met drie of vier lezingen gehouden in een van de vele kleine zaaltjes op de campus. Het publiek bij de gemiddelde lezing bestond hooguit uit zo’n dertig personen. In de praktijk viel het daardoor met de massaliteit wel mee.

Net als ieder jaar heeft de organisatie ook dit jaar geprobeerd de interdisciplinariteit te bevorderen door één centraal thema te kiezen. Dit jaar was dat het thema ‘pleasure’. De 440 sprekers zouden het thema in hun sessies moeten hebben laten terugkomen, maar voor mij als congresbezoeker was dat nauwelijks merkbaar. In de praktijk blijft zo’n interdisciplinair thema op de achtergrond. Om een voorbeeld te noemen, werd het thema door de organisatie van de sessies rond digitale paleografie handig omzeild door ze de titel ‘digital pleasures’ mee te geven maar verder het thema niet meer aan te roeren.

De praktijk van een congres als het IMC is dat je de lezingen en sessies bezoekt die relevant zijn voor je eigen onderzoek. De tijd die overblijft wordt op goed geluk ingevuld met een lezing die interessant lijkt, en dit valt soms mee en soms tegen. De meerwaarde van dit internationale congres bestaat uit de contacten die opgedaan worden en de kennis die uitgewisseld wordt met directe vakgenoten uit het buitenland, met het groepje onderzoekers dat zich beweegt in hetzelfde specifieke onderzoeksgebied. Wat dat betreft is het IMC in Leeds een walhalla voor netwerkende mediëvisten.

Petros Samara (Universiteit van Amsterdam)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.