Historici.nl

Gepubliceerd op 22-04-2015
Door Oscar Gelderblom
Avatar photo

Zorgen over de wetenschapsagenda?

Wetenschappers worden behoorlijk zenuwachtig of zelfs boos als je ze vraagt naar de Nationale Wetenschapsagenda. “Moeten we de burger echt op die manier betrekken bij ons onderzoek?!”

“Ja”, zeggen onze studenten in een op 20 april verschenen opiniestuk in DUB Nieuws, de Utrechtse universiteitskrant.

Samen met Wijnand Mijnhardt gaven we een kleine, multidisciplinaire groep bachelor studenten drie maanden college over de ontwikkeling van de wetenschap in de afgelopen duizend jaar. Wanneer ontstond de moderne wetenschappelijke methode? En waarom is de wetenschap in de twintigste eeuw uitgegroeid tot een miljardenbedrijf? De studenten ontdekten dat wetenschap altijd een maatschappelijke onderneming geweest is, waarbij overheid, bedrijven en burgers al heel lang nauw betrokken zijn.

Vanuit zo’n lange-termijn perspectief is de nieuwe wetenschapsvisie van het ministerie van OCW dan ook helemaal niet zo verrassend. Al meer dan een eeuw bemoeit de overheid zich intensief met de wetenschap. Denk aan onderzoek naar besmettelijke ziekten, aan de wapenwedloop van de Koude Oorlog, of de steeds hogere opleiding van de beroepsbevolking. Dat burgers bij al die ontwikkelingen een groot belang hebben, staat buiten kijf.

Waarom dan die zorgen van collega’s? Misschien wel omdat de media ons beeld van de wetenschap vertroebeld hebben. Onze studenten volgden twee maanden intensief de media. Ze kwamen erachter dat televisie en kranten maar een héél klein stukje van ‘onze’ wereld aan de buitenwacht tonen. En dat levert natuurlijk een zwaar vertekend beeld op. Geen wonder dus dat wetenschappers zich zorgen maken over de invloed van burgers op de wetenschapsagenda.

Maar er is een oplossing, betogen onze studenten. De universiteit moet naar de burgers toe. En dan niet in grootschalige, mediagenieke initiatieven, maar gewoon op lokaal niveau. ‘Wat wilt u weten?’, zou onze eigen universiteit aan de Utrechters moeten vragen.  Ik ben benieuwd wat u van dat voorstel vindt.  

Ons en de Geschiedenis
Door Remco Raben
Interview met Ed Jonker: Verbinding-bescheidenheid-vertrouwen: Deel I
Door Katharina Manteufel
Boos op de geschiedenisdocent
Door Renee ten Cate
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.