Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Adriejan van Veen

Adriejan van Veen (1984) promoveerde in 2014 op een proefschrift over onafhankelijke markttoezichthouders in Nederland. Als promovendus was hij werkzaam bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2009 studeerde hij cum laude af in de research master History: Cities, States and Citizenship aan dezelfde universiteit. Van Veen publiceerde onder meer in BMGN – Low Countries Historical Review. Tegenwoordig is hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

No posts by this author.