Historici.nl

Adriejan van Veen

Adriejan van Veen (1984) promoveerde in 2014 op een proefschrift over onafhankelijke markttoezichthouders in Nederland. Als promovendus was hij werkzaam bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2009 studeerde hij cum laude af in de research master History: Cities, States and Citizenship aan dezelfde universiteit. Van Veen publiceerde onder meer in BMGN – Low Countries Historical Review. Tegenwoordig is hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

No posts by this author.