Historici.nl

Nieuws, info en inspiratie voor geschiedenis professionals

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens ING. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis.

#opstand #cultuur en kunst #politiek en bestuur #maatschappij #wetenschap en techniek #erfgoed en herinneringscultuur

Blog – De foto van Fruin

Dossier Virussen & Bacteriën – Blog – Leven met COVID: Lessen uit ‘applied history’

Hugo Grotius, overgangsfiguur tussen Renaissance en Verlichting

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – ‘In conscientie verplicht’: De diplomaat Hamel Bruinincx en zijn protestantse missie in Wenen

Dossier Ecogeschiedenis – Ontwatering en bodemdaling in de veenweidegebieden: een vicieuze cirkel

Dossier Universiteit van de Toekomst – Sta als academische gemeenschap pal voor de academische persvrijheid

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – Geheimhouding en publiciteit: een experiment met digitale onderzoeksmethoden

Blog – Vaccinvrees, vroeger en vandaag

Dossier Universiteit van de Toekomst – Geschiedenis als project

Dossier Kiezen & Formeren – Nu al een historische kabinetsformatie