Historici.nl

Nieuws, info en inspiratie voor geschiedenis professionals

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens ING. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis.

#opstand #cultuur en kunst #politiek en bestuur #maatschappij #wetenschap en techniek #oorlog en krijgsmacht

Dossier Ecogeschiedenis – Ontwatering en bodemdaling in de veenweidegebieden: een vicieuze cirkel

Dossier Universiteit van de Toekomst – Sta als academische gemeenschap pal voor de academische persvrijheid

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – Geheimhouding en publiciteit: een experiment met digitale onderzoeksmethoden

Blog – Vaccinvrees, vroeger en vandaag

Dossier Universiteit van de Toekomst – Geschiedenis als project

Dossier Kiezen & Formeren – Nu al een historische kabinetsformatie

Dossier Universiteit van de Toekomst – Herstel na de pandemie het hoorcollege in ere