Historici.nl

Nieuws, info en inspiratie voor geschiedenis professionals

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens ING. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis.

#opstand #cultuur en kunst #politiek en bestuur #maatschappij #wetenschap en techniek #oorlog en krijgsmacht

Dossier Universiteit van de Toekomst – Herstel na de pandemie het hoorcollege in ere

Interview – Jan Hoffenaar en Elsbeth Locher-Scholten over hun bundel Wat een vondst! Verhalen uit de geschiedenispraktijk

Dossier Universiteit van de Toekomst – Reformatie en academische vrijheid

Dossier Kiezen & Formeren – Grensgevallen

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – Waarom de Nederlandse ambassadeur een ballet belette 

Dossier Universiteit van de Toekomst – De opgejaagde universiteit

Dossier Kiezen & Formeren – Historische verwijzingen