Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Nieuws, info en inspiratie voor geschiedenis professionals

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens ING. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis.

#opstand #cultuur en kunst #politiek en bestuur #maatschappij #wetenschap en techniek #oorlog en krijgsmacht

Dossier Verkiezingen – Het RTL-verkiezingsdebat 2021 in historisch perspectief 

Dossier Toegepaste Geschiedenis – Onmisbare historici: kansen en uitdagingen bij grootschalige (overheids)onderzoeken

Dossier Verkiezingen – De geest van Kuyper? Confessionele politiek en de intrede van DENK en NIDA