Historici.nl

Nieuws, info en inspiratie voor geschiedenis professionals

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens Instituut. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in geschiedenis.

#cultuur en kunst #politiek en bestuur #maatschappij #wetenschap en techniek #erfgoed en herinneringscultuur #oorlog en krijgsmacht

Dossier Oorlog in Oekraïne – Blog: Historici en de oorlog in Oekraïne

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – Glorieuze Propaganda: De tweedelige strategie van Willem III

Van isolatie tot integratie? Zestig jaar ‘Open Het Dorp’ in internationaal perspectief

Dossier Virussen & Bacteriën – Blog: De pestdokter uit Rome: en zelfs daar niet

Blogserie Vroegmoderne Publieksdiplomatie – De dood van een stadhouder: complexe verhoudingen zichtbaar in diplomatieke correspondentie

Dossier Ecogeschiedenis – Blog: Kunst en milieu zijn wél verweven

Foto: Rijksmuseum

Verslag van de Nacht van de Geschiedenis 2022

Dossier Ecogeschiedenis – Blog: Biologen zijn helemaal niet zo gemakzuchtig!

Discussiedossier Geschiedenisonderwijs – Wat is de meerwaarde van een Canon van Vlaanderen voor het geschiedenisonderwijs?

Dossier Ecogeschiedenis – Verleden, heden en alternatieve toekomsten in het Antropoceen. Geschiedenis als verhulde collaboratie of openstelling van onze verbeelding