Historici.nl

Gepubliceerd op 16-08-2017

Privacy en AVG

25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie, dus ook in Nederland. Deze AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel  van de AVG is enerzijds om ‘de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens’ te waarborgen en anderzijds ‘het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie’ te regelen.

Het privacybeleid en register van verwerkingsactiviteiten kunt u via onderstaande links raadplegen:

Privacybeleid Historici.nl

Register van Verwerkingactiviteiten Historici.nl

Historici.nl wil geen beeldrechten of  copyrights schenden. Mocht je beeld, tekst of geluid op de site aantreffen waarvan de publicatie een inbreuk is op het recht van derden, neem dan contact met ons op historici@huygens.knaw.nl.