Historici.nl

Gepubliceerd op 21-07-2017

Over Historici.nl

Dé startpagina voor historici
Historici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en discussie over het vakgebied. Historici.nl houdt historici op de hoogte van wat er gebeurt binnen het vakgebied.

Historici.nl is onafhankelijk
Historici.nl is een onafhankelijk medium, waarvan de inhoud wordt bepaald door de redactie en bezoekers. De site wordt mogelijk gemaakt door het Huygens ING, een instituut van de KNAW, en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, de grootste beroepsorganisatie van historici in Nederland. De website fungeert inhoudelijk onafhankelijk van deze organisaties. Meningen geuit door deelnemers en in bijdragen op Historici.nl weerspiegelen dan ook niet de mening van het Huygens ING en/of het KNHG.

Help Historici.nl
Het KNHG werkt voor de hele gemeenschap van historici in Nederland. Belangrijke diensten zoals de website Historici.nl en het door het KNHG in open access uitgegeven wetenschappelijke tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review zijn gratis toegankelijk. Het werk van het KNHG steunen? Kijk op www.knhg.nl.

Redactie Historici.nl
De redactie van Historici.nl bestaat uit:

  • Pepijn Aarnink (webredacteur / eindredacteur)
  • Caroline van Vliet (redactiesecretaris)

Redactieraad:

  • Antia Wiersma, Directeur, KNHG
  • Sebastiaan Derks, Hoofd Afdeling Digitaal Databeheer, Huygens ING
  • Thijs van der Veen, Communicatieadviseur, Huygens ING

Zelf iets schrijven voor historici.nl of contact opnemen met de redactie?
Neem contact met ons op via historici@huygens.knaw.nl.
Download hier de Richtlijnen Auteurs Historici.nl.