Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Counter Narratives

Counter/Narratives is een digitaal platform dat een ander licht werpt op het dominante discours in Nederland. Door middel van programmering, onderzoek en advies heeft Counter/Narratives tot doel om een collectief bewustzijn creëren ten aanzien van het koloniaal verleden, slavernij en hedendaags racisme. Mocht u meer willen lezen, bekijk dan de website van www.counternarratives.nl