Historici.nl

Counter Narratives

Counter/Narratives is een digitaal platform dat een ander licht werpt op het dominante discours in Nederland. Door middel van programmering, onderzoek en advies heeft Counter/Narratives tot doel om een collectief bewustzijn creëren ten aanzien van het koloniaal verleden, slavernij en hedendaags racisme. Mocht u meer willen lezen, bekijk dan de website van www.counternarratives.nl