Historici.nl

Dries Raeymaekers

Dries Raeymaekers is als universitair docent verbonden aan de opleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is de auteur van One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albert and Isabella, 1598-1621 (Universitaire Pers Leuven, 2014).