Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Hendrik Henrichs

Dr. Hendrik Henrichs (met pensioen sinds eind 2016) was hoofddocent Cultuurgeschiedenis aan de UU. Hij hield zich o.a. bezig met public history, historische musea en historische film.