Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Jessica den Oudsten

Jessica den Oudsten is research master student geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij als werkzaam bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar zij werkt aan het Prize Paper project.