Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Jet Spits

Jet Spits is namens de Rijksuniversiteit Groningen projectsecretaris van de Historicidagen 2019 en docent. Als zelfstandig PhD-onderzoeker doet zij onderzoek naar de identiteitsformatie van patiënten in Nederlandse sanatoria. Eerder werkte ze als publiekshistoricus en conservator voor diverse musea en organisaties. Haar publicaties liggen vooral op het gebied van de zorg, welzijn en landschapsgeschiedenis.