Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Karin van Leeuwen

Karin van Leeuwen is docent Moderne Europese Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 2018 tevens postdoc bij de Universiteit van Kopenhagen. Haar onderzoek bevindt zich meestal op het snijvlak van politiek en recht, of dat nu nationaal (constitutioneel), Europees of internationaal recht is. Haar postdoc is onderdeel van een gezamenlijk onderzoeksproject Laying the foundations – the League of Nations and international law, 1919-1945. De resultaten van eerder onderzoek naar Nederland en de totstandkoming van Europees recht zullen in 2018 in boekvorm bij Oxford University Press verschijnen.