Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Susan Legene

Susan Legêne is decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU en voorzitter van het KNHG.