Historici.nl

Susan Legene

Susan Legêne is decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU en voorzitter van het KNHG.