Historici.nl

Yftinus van Popta

Yftinus van Popta (34) is als maritiem archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is op 29 oktober 2020 gepromoveerd op zijn proefschrift genaamd 'When the Shore becomes the Sea'.