Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Yftinus van Popta

Yftinus van Popta (34) is als maritiem archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is op 29 oktober 2020 gepromoveerd op zijn proefschrift genaamd 'When the Shore becomes the Sea'.