Historici.nl

Gepubliceerd op 04-01-2024

D.J. Veegens Prijs 2024 – Economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland

De tweejaarlijkse Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt in zijn geheel toegekend voor onderzoek dat door één of meerdere personen is uitgevoerd. De prijs wordt toegekend aan Nederlanders of ook aan anderen, voor zover het te bekronen onderzoek binnen het kader van een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek verricht is. De Dirk Jacob Veegens Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De inschrijving voor de prijs 2024 is op 16 november 2023 om 12.00 uur geopend. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd.

Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire via deze link.

Voordrachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2024.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.