Historici.nl

Gepubliceerd op 28-08-2019

Doe mee aan de Volkskrant-IISG Scriptieprijs 2019

De Volkskrant en het IISG gaan ook dit jaar weer op zoek naar excellente scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar  voor de winnende scriptie. De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

De prijsuitreiking is op woensdag 11 december 2019.

Vereisten
In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 9 september 2018 en 8 september 2019 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit. Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwend zijn. Denk aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp.

Praktische eisen

  • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte)  versies te worden ingestuurd
  • De uiterste inleverdatum is 8 september 2019
  • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de begeleidende docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd.
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

De twee papieren versies kunnen gestuurd worden naar:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan gemaild worden naar: jacqueline.rutte[at]bb.huc.knaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Machteld Maris, machteld.maris[at]bb.huc.knaw.nl, 020-6685866

Hieronder kunt u de flyer downloaden en verspreiden in uw organisatie en/of uw netwerk. Waarvoor onze onmetelijke dank!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.