Historici.nl

Geschiedenis en beleid

Op het platform Geschiedenis & Beleid bieden historici op basis van wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. Geschiedenis & Beleid is het initiatief van drie Nederlandse historici in samenwerking met onderzoeksinstituut Huygens-ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Na een succesvolle pilot zijn we nu bezig met het verder uitbouwen van Geschiedenis & Beleid.

Meer over Geschiedenis en beleid