Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Geschiedenis en beleid

Op het platform Geschiedenis & Beleid bieden historici op basis van wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. Geschiedenis & Beleid is het initiatief van drie Nederlandse historici in samenwerking met onderzoeksinstituut Huygens-ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Na een succesvolle pilot zijn we nu bezig met het verder uitbouwen van Geschiedenis & Beleid.

Meer over Geschiedenis en beleid