Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 27-07-2017

Over Geschiedenis en Beleid

Op 27 januari 2016 werd dit nieuwe gedeelte van Historici.nl groots gepresenteerd tijdens een symposium waarin stevig gedebatteerd werd tussen beleidsmakers en historici.

Wilt u zelf een policy paper of interventie schrijven voor deze rubriek? Stuurt u dan een mail naar redactie.historici@huygens.knaw.nl.

De redactie van Geschiedenis & Beleid: