Historici.nl

Gepubliceerd op 12-10-2023

IHLIA-Scriptieprijs

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie in Vlaanderen en Nederland.

IHLIA LGBTI Heritage gaat ook in 2024 op zoek naar de beste scriptie op het gebied van de lhbtqi+-geschiedenis in Vlaanderen en Nederland.

In aanmerking voor de prijs komen zowel Engelstalige en Nederlandstalige scripties die:

  • geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor universitair onderwijs;
  • minimaal bekroond zijn met een 7,5 (NL) of 15 (BE) of meer;
  • geschreven zijn in de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023 (dus tussen september 2021 en september 2023).

Een vierkoppige deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op kwaliteit en originaliteit.

Inzenden

Inzendingen die voldoen aan de criteria kunnen vanaf nu worden ingezonden via onderstaande uploadmodule op deze pagina.

Je kunt je scriptie insturen tot uiterlijk 30 november 2023 in pdf begeleid met:

  • Een deelnameformulier met je naam, e-mailadres, opleiding, universiteit of onderzoeksinstituut, datum van afstuderen en scriptiebegeleider;
  • De geanonimiseerde master- of researchmasterscriptie voorzien van paginanummers;
  • Een samenvatting van circa 100 woorden;
  • Officiële bevestiging van het eindcijfer voor de scriptie.

Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging. Stuur gerust een e-mail naar thea@ihlia.nl als je binnen een paar dagen nog geen bevestiging hebt gekregen.

Klik hier voor meer informatie!

De VNK-scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Doe mee met de scriptieprijs van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Door Redactie Historici.nl
De Algemene Rekenkamerscriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.