Historici.nl

Gepubliceerd op 20-11-2023

KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2024

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een proefschriftprijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

De KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

  • De inschrijving voor de prijs 2024 is geopend vanaf 16 november 2023 om 12.00 uur
  • In 2024 is de prijs is bedoeld voor onderzoekers die in de periode 1 september 2022 – 31 augustus 2023 gepromoveerd zijn.
  • Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.
  • Voordrachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina.
  • Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2024.
  • Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.