Historici.nl

Gepubliceerd op 28-11-2023

Nu online: database Duitse burgergeïnterneerden WOII Nederlands-Indië

Op de site archieven.nl is het vanaf 24 november mogelijk te zoeken naar informatie over de bijna 3000 Duitse en Oostenrijkse mannen die tot 10 mei 1940 in Nederlands-Indië woonden en werkten. Er is onder meer informatie te vinden over hun geboorteplaats, woonplaats, beroep, gezinssamenstelling en plaats van internering. De database vormt daardoor een rijke genealogische bron voor iedereen die meer wil weten over een Duitse of Oostenrijkse voorvader. De database is hier voor iedereen gratis toegankelijk.

Van Imhoff-onderzoek
De database komt voort uit onderzoek van het Nederlands instituut voor Militaire Historie, waar sinds 2022 onderzoek verricht wordt naar de scheepsramp met het ss Van Imhoff. Bij die ramp verloren 411 Duitse burgergeïnterneerden het leven. Zij maakten deel uit van de bijna 3000 Duitse mannen die vanwege hun nationaliteit op 10 mei 1940 als ‘staatsgevaarlijke burgers’ werden geïnterneerd in burgerinterneringskampen op Java en Sumatra. Wie waren deze mannen? Wat deden ze in Nederlands-Indië en waar woonden ze? Voor een antwoord op deze (en andere) vragen, kunnen geïnteresseerden nu terecht op archieven.nl. De database is eenvoudig doorzoekbaar op achternaam, maar ook op woonplaats, geboorteplaats of beroep.

Duitse gemeenschap in Nederlands-Indië
Tijdens het onderzoek is gebleken dat nazaten van Duitsers uit Nederlands-Indië graag meer willen weten over het leven van hun Duitse voorouders in de kolonie. Deel van het onderzoek is daarom het in kaart brengen van de vooroorlogse Duitse gemeenschap in Nederlands-Indië. Hiervoor is onder meer gebruikt gemaakt van een lijst uit begin 1940 die zich nu in het Nationaal Archief in Den Haag bevindt. Op die lijst staan de namen van de bijna 3000 Duitse mannen, die in Nederlands-Indië woonden. Deze lijst is door de onderzoekers gedigitaliseerd en aangevuld met informatie uit andere archiefstukken uit zowel het Nationaal Archief, als het NIOD en de Bayerische Staatbibliotheek.

Beschikt u over aanvullende informatie?
Het overzicht is niet volledig. Mocht u over relevante informatie beschikken waarmee het overzicht verder kan worden uitgebreid, dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Maaike van der Kloet. Website: www.van-imhoff.com

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.