Historici.nl

Gepubliceerd op 06-04-2023

Oproep: inzendingen J.R. Bruijn-prijs

De J.R. Bruijn-prijs is in 2001 ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Het doel van de prijs is het stimuleren van de interesse voor en onderzoek naar de (Nederlandse) maritieme geschiedenis, speciaal onder aankomende wetenschappers en andere jonge belangstellenden. De prijs is vernoemd naar de inspirerende oud-hoogleraar zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden, prof. dr. Jaap R. Bruijn (1938-2022), die als docent en hoogleraar zeegeschiedenis in een periode van bijna veertig jaar generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak maritieme geschiedenis.

De prijs wordt uitgeloofd voor een masterscriptie met een maritiem-historisch onderwerp of een onderwerp behorend tot een andere discipline met een duidelijk raakvlak met de zeegeschiedenis. Studenten van universiteiten, het Koninklijk Instituut voor de Marine en het hoger beroepsonderwijs komen voor de prijs in aanmerking.

Een onafhankelijke jury beoordeelt ingezonden scripties en doet het bestuur een voorstel voor de toekenning van de prijs. De uitreiking is om de twee jaar tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging. De eerste maal gebeurde dit in 2003.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en een oorkonde. Een (ingekorte dan wel bewerkte) versie van de scriptie kan worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. De inzendingen worden beoordeeld door een jury.

De volgende J.R. Bruijn-prijs zal in 2023 worden uitgereikt. Scripties die in de periode 1 december 2020 tot 1 december 2022 zijn goedgekeurd, in het Nederlands of het Engels zijn geschreven, betrekking hebben op of relevant zijn voor de Nederlandse maritieme geschiedenis, en minimaal met een 8 zijn beoordeeld, komen in aanmerking. Inzendingen moeten vóór 1 mei 2023 worden ingediend. De inzending moet worden voorzien van vermelding van het cijfer, een kort cv van maximaal één a4 en contactgegevens (tenminste e-mailadres en telefoonnummer). Inzendingen kunnen digitaal worden gestuurd aan juryvoorzitter Samuël Kruizinga.

Eerdere winnaars waren:
• Daniëlle van den Heuvel (2003)
• Maarten Heerlien (2005)
• Matthias van Rossum (2009)
• Suze Zijlstra (2011)
• Matthijs Ooms (2013)
• Jaap de Witte (2015)
• Ruben Rosseels (2017)
• Martin J. Hoekstra (2019)
• Geke Burger (2021)

De jury van de J.R. Bruijnprijs 2023 bestaat uit :
Samuël Kruizinga, Irene Jacobs en Suze Zijlstra

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.