Historici.nl

Gepubliceerd op 01-09-2021

Oproep Tresoar Fellow 2022

Tresoar en de Vrienden van Tresoar stimuleert een nieuwe generatie onderzoekers van de Friese geschiedenis, literatuur, cultuur en/of letterkunde. Gezamenlijk hebben zij het Tresoar Fellowship ingesteld. 

Ieder jaar wordt een stipendium beschikbaar gesteld aan een jonge academicus uit binnen- of buitenland. Hiermee kan een innovatief onderzoeksproject van maximaal drie maanden ondersteund worden. Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom. Alle geïnteresseerden voor de 2022-ronde kunnen vanaf nu een voorstel indienen. 

Voorwaarden

 • De Tresoar Fellow is een afgestudeerde academicus behorend tot een nieuwe generatie onderzoekers (dat wil zeggen afgestudeerd na 1 januari 2011) 
 • Van de Fellow wordt verwacht dat hij/zij vernieuwend onderzoek doet naar een (deel)onderwerp uit een van de hoofdthema’s van Tresoar (zie hieronder) en daarbij actief gebruik maakt van de collectie van Tresoar. 
 • De Fellow geeft een publiekslezing in Tresoar. 
 • De Fellow schrijft een artikel over de resultaten van het onderzoek en biedt deze aan bij een van de Friese wetenschappelijke tijdschriften, zoals Us Wurk of De Vrije Fries. 
 • Bij deze en andere publicaties die voortkomen uit het fellowship wordt vermelding van het Tresoar Fellowship verwacht.
 • Het fellowship start in kalenderjaar 2022, uiterlijk vóór 1 juni 2022.

Hoofdthema’s 

Tresoar ontwikkelt zijn collectie vanuit een aantal hoofdthema’s. 

 1. Friese geschiedenis
 2. Friese literatuur
 3. Friese cultuur 
 4. Friese letterkunde

Het onderwerp van de Fellow sluit bij één van de bovenstaande thema’s aan. Tresoar en de Vrienden van Tresoar kunnen een voorkeur voor één van de thema’s uitspreken.

Stipendium 

Tresoar en de Vrienden van Tresoar stellen samen een bedrag beschikbaar € 10.000 bruto als honorarium voor de geselecteerde fellow. Daarnaast kunnen reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht tot een maximum van € 1500. Het stipendium kan worden toegekend als een zzp-vergoeding aan de fellow zelf (ervan uitgaand dat deze als zzp’er kan worden aangemerkt) of als detacheringsvergoeding aan de werkgever van de fellow (als deze daaraan wil meewerken). 

Voorstel 

Kandidaten voor de Fellow wordt gevraagd een eigen voorstel in te dienen, waarbij de relevantie voor een van genoemde hoofdthema’s duidelijk onderbouwd moet zijn. Een onafhankelijke jury samengesteld door de beide financiers zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken. De jury let daarbij op de volgende criteria:

a. Kwaliteit onderzoeker, blijkend uit cv en publicatielijst

b. Haalbaarheid van het project

c. Het innovatieve en creatieve karakter 

d. De mate waarin het onderwerp aansprekend is voor een breder publiek

e. Wetenschappelijke relevantie van het voorstel

f. Maatschappelijke relevantie van het voorstel

Faciliteiten

 • Tresoar stelt tijdens kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en biedt onderzoeksfaciliteiten in archieven. 
 • Vanuit Tresoar wordt een begeleider/contactpersoon aangewezen.

Het voorstel

Voorstellen mogen in het Fries, Nederlands of Engels worden opgesteld en moeten voor 8 november 2021 per mail gestuurd worden naar info@tresoar.nl 

Het voorstel bevat:

 •  een curriculum vitae van de aanvrager
 • een wetenschappelijk onderbouwd voorstel met een omvang van tussen 1.000 en -1.500 woorden
 • een lijst van relevante publicaties van de aanvrager
 •  een begin- en einddatum voor het voorgestelde onderzoek en een tijdspad
 • één referentie uit de academische wereld.

Voor vragen of opmerkingen kun u terecht bij Katja Westra, portefeuillehouder Fellowship uit het bestuur van de stichting Freonen fan Tresoar, contactgegevens, k.westra@planet.nl, tel. 06 11857033.

Oproep Tresoar Fellow 2024
Door Redactie Historici.nl
Call for applications: Joh. Enschedé Fellowship
Door Redactie Historici.nl
Oproep: inzendingen J.R. Bruijn-prijs
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.