Historici.nl

Gepubliceerd op 05-01-2021

Prijzen Boerhaave Biografie Prijs 2021

De Boerhaave Biografie Prijs is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. De prijs bekroont de auteur van een biografie van een wetenschapper of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. De – driejaarlijkse – prijs bestaat uit de Boerhaave medaille en een geldbedrag van 2.500 Euro.

De Boerhaave medaille bevat aan de voorzijde de beeltenis van Herman Boerhaave, naar een portret van Cornelis Troost, aan de achterzijde het beeldmerk van Museum Boerhaave (sinds 2017 Rijksmuseum Boerhaave).

BOERHAAVE BIOGRAFIE PRIJS 2021

Voordrachten voor de Boerhaave Biografie Prijs 2021 kunnen worden ingediend tot 1 februari 2021. Auteurs kunnen niet zichzelf voordragen. Voor het overige kan iedereen een voordracht doen. De Boerhaave Biografie Prijs 2021 bekroont een publicatie verschenen in de periode 2018-2020.

Meer informatie.

KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2024
Door Redactie Historici.nl
Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021
Door Redactie Historici.nl
Jan Brouwer Scriptieprijzen 2022 Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.