Historici.nl

DBNG – Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2005-heden)

 

De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) is als online bibliografie met meer dan 200.000 titels dé toegangspoort tot de Nederlandse geschiedschrijving. De DBNG bevat titels van boeken, tijdschriften, artikelen en online publicaties over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden. De website biedt zowel voor studenten en historisch belangstellenden, als voor de professionele onderzoeker een laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk platform. Zo kunt u bij het formuleren van de zoekvraag gebruik maken van een tijdbalk en geografische kaarten. Ook meer geavanceerde zoekopdrachten met een breed scala aan zoekcriteria zijn mogelijk.

De DBNG wordt voortdurend uitgebreid. Nieuw is het aanbod van full-text bestanden op de website. Zo zijn de vijf belangrijkste historische tijdschriften uit de beginperiode van de Nederlandse geschiedwetenschap (1850-1950) gedigitaliseerd. U kunt nu bijna tweeduizend artikelen lezen uit bijvoorbeeld het Tijdschrift voor de Geschiedenis en Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde via de DBNG.

De DBNG is een gemeenschappelijk project van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Aan de basis ligt het bibliografische bestand van het Huygens ING, aangevuld met een selectie titels uit historische en boekhistorische bestanden van de KB en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.